De-a lungul anilor si a contractelor, cu o gama larga si variata de clienti si spete, tineretea s-a impletit cu experienta, iar in acest moment Cabinetul de Avocat Simbotin Remus - Brasov are un portofoliu diversificat si ofera servicii de consultanta, aistenta si reprezentare in instanta sau in afara acesteia, atat persoanelor fizice cat si celor juridice.
Consultatii si Cereri cu caracter juridic
Toate activitatile Cabinetului de Avocat Simbotin Remus - Brasov se desfasoara conform continutului activitatii profesionale a avocatului, asa cum acesta este reglementat si precizat prin Legea 51/1995 actualizata si prin Statutul profesiei de avocat.
Potrivit art. 89 din Statut, Consultatiile juridice pot fi acordate in scris sau verbal in domeniul de interes pentru client, precum:
a) redactarea si/sau furnizarea catre client, prin orice mijloace, dupa caz, a opiniilor juridice si informatiilor cu privire la problematica solicitata a fi analizata
b) elaborarea unei opinii legale
c) elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte,conventii,statute etc.) si asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea
d) elaborarea proiectelor de acte normative
e) participarea in calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice in conditiile legii
f) orice alte consultatii in domeniul juridic
Potrivit art. 90 din Lege Avocatul poate intocmi si formula in numele si/sau interesul clientului cereri, notificari, memorii sau petitii catre autoritati si institutii si alte persoane in scopul ocrotirii si apararii drepturilor si intereselor legitime ale acestuia.

Asistenta si Reprezentare juridica
Asistarea si reprezentarea juridica cuprinde toate actele, mijloacele si operatiunile permise de lege, necesare ocrotirii si apararii intereselor clientului.
Asistenta si reprezentarea clientilor se poate asigura in fata instantelor judecatoresti, organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice, a institutiilor si a altor persoane juridice in scopul apararii si reprezentarii cu mijloace juridice specifice a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor.

Redactari acte juridice si actiuni in justitie
Cabinetul nostru va ofera urmatoarele servicii:
In materia dreptului civil:
• Redactare contracte/acte civile (inchiriere, vanzare-cumparare, comodat, mandat, contracte de intretinere, de renta viagera s.a.);
• Redactare de acţiuni în realizarea dreptului, acţiuni în constatare şi acţiuni în constituire de drepturi;
• Redactare de actiuni patrimoniale si nepatrimoniale;
• Redactare de scrisori si memorii catre autoritatile statului sau catre persoane fizice sau juridice;
• Analizarea de acte juridice si contracte inainte pe perfectarea acestora;
• Oferirea de data certa, de certificare a partilor si continutului actelor si contractelor juridice;

In materia dreptului comercial:
• Redactare contracte/acte comerciale (acte de infiintare societati, acte aditionale la statute, acte pentru infiintare asociatii si fundatii, contracte de prestari servicii, contracte de cesionare a partilor sociale, somatii de plata, notificari s.a.);
• Redactare contracte/acte juridice in legatura cu drepturile de proprietate industriala (contracte cesiune marci, contracte de licenta, de folosire a marcilor sau indicatiilor geografice, contracte de mandat s.a.);
• Redactare de scrisori si memorii catre autoritatile statului sau catre persoane fizice sau juridice;
• Analizarea de acte juridice si contracte inainte pe perfectarea acestora;
• Oferirea de data certa, de certificare a partilor si continutului actelor si contractelor juridice;

In materia dreptului penal:
• Redactare de scrisori si memorii catre autoritatile statului sau catre persoane fizice sau juridice;
• Redactari plangeri penale privind infractiuni contra persoanei, infractiuni contra demnitatii, infractiuni contra patrimoniului, infractiuni contra avutului obstesc, infractiuni contra autoritatii, infractiuni care aduc atingere unor activitati de interes public sau altor activitati reglementate de lege, infractiuni de fals, infractiuni la regimul stabilit pentru anumite activitati economice, infractiuni de spalare a banilor, traficului de persoane, infractiuni privind faptele de coruptie, traficul si consumul ilicit de droguri, evaziunea fiscala, criminalitatea organizata si criminalitatea informatica si pornografia si alte legi speciale.
• Redactari plangeri impotriva masurilor si actelor de urmarire penala;
• Redactari de cereri privind reabilitarea de drept si reabilitarea judecatoreasca, cereri privind intreruperea si amanarea executarii pedepsei inchisorii, contestatii la executarea pedepsei, revizuiri, contestatii in anulare.

Activitati de mediere
Medierea iti da posibilitatea de a rezolva chiar tu impreuna cu partea cu care te afli in conflict, toate neintelegerile existente si de a preintampina aparitia altora. Mediatorul, persoana specializata in solutionarea conflictelor, este cel care prin neutralitate, impartialitate si confidentialitate te ajuta sa reusesti. Acceptand medierea solutionezi un conflict in cel mai scurt timp, reduci stresul inerent unor procese si nu in ultimul rand economisesti bani (taxe de timbru, onorarii de avocat si expert, etc).
Comparativ cu un proces clasic în fata instantelor de judecata, medierea este mult mai rapida si mai ieftina, practic, va puteti solutiona singuri problema într-o singura sesiune de mediere, teoretic chiar si într-o zi, sau câteva ore.
Partile aflate la mediere nu sunt în primul rând adversari, ci persoane care încearca împreuna sa gaseasca o solutie a problemei lor.

Activitati fiduciare
Activitatile fiduciare exercitate de avocat pot consta in:
a) primirea in depozit, in numele si pe seama clientului, de fonduri financiare si bunuri, rezultate din valorificarea de titluri executorii dupa finalizarea unui litigiu, a unei medieri, a procedurii succesorale sau a lichidarii unui patrimoniu;
b) plasarea si valorificarea, in numele si pe seama clientului, a fondurilor financiare si a bunurilor incredintate;
c) administrarea, in numele si pe seama clientului, a fondurilor sau a valorilor in care acestea au fost plasate.
In exercitarea activitatilor fiduciare, avocatul trebuie:
a) sa respecte intocmai limitele si durata mandatului incredintat, expres prevazut in contractul de asistenta juridica special incheiat. Cand mandatul comporta imputernicirea de a dispune de fonduri, bunuri sau valori ori de a instraina bunul clientului, avocatul poate proceda la efectuarea acestor operatiuni, numai daca acest lucru este in mod expres stipulat in mandat sau, in lipsa unei astfel de clauze, numai dupa ce va fi autorizat in mod special si in scris de catre client;
b) sa actioneze cu buna-credinta, profesionalism si cu diligenta unui bun proprietar, fara sa se abata de la regulile specifice activitatii profesionale;
c) sa administreze afacerile incredintate in interesul exclusiv al clientului;
d) sa nu influenteze clientul, direct sau indirect, in scopul de a obtine beneficii proprii, in afara onorariului de avocat.
e) sa informeze corect si cu promptitudine clientul cu privire la executarea mandatului fiduciar si a rezultatelor obtinute.