Care este cea mai eficienta modalitate de solutionare a conflictelor?
Se poate recurge la mediere, in faza de judecata sau inaintea acesteia. De ce sa decida un judecator cum sa solutioneze un conflict dintre tine si o alta persoana cand cel care solutioneaza lotigiul poti fi chiar tu? Cunoaste altcineva problemele tale mai bine decat tine? Cine poate gasi o solutie mai buna pentru tine, o instanta de judecata sau sta chiar in puterea ta sa o gasesti? Medierea iti da posibilitatea de a rezolva chiar tu impreuna cu partea cu care te aflii in conflict, toate neintelegerile existente si de a preintampina aparitia altora. Mediatoru, persoana specializata in solutionarea conflictelor, este cel care prin neutralitate, impartialitate si confidentialitate te ajuta sa reusesti. Acceptand medierea solutionezi un conflict in cel mai scurt timp, reduci stresul inerent unor procese si nu in ultimul rand economisesti bani (taxe de timbru, onorarii de avocat si expert, etc). Mediatorul nu poate sa iti impuna o solutie, cheia solutionarii conflictului e chiar la tine!
Ce este medierea?
Medierea reprezinta o modalitate facultativa de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate.
Medierea se bazeaza pe increderea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.
(Articolul 1 alin.1 si 2 din Legea nr. 192/2006)
Cand se poate recurge la mediere?
Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere in mod voluntar, inclusiv dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, convenind sa solutioneze pe aceasta cale orice conflicte in materie civila, comerciala, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de prezenta lege.
Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere atat in afara, cat si in cadrul procedurilor obligatorii de solutionare amiabila a conflictelor prevazute de lege.
(Articolul 2 alin.1 si 3din Legea nr. 192/2006)
Cine sunt mediatorii?
Poate fi mediator persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are capacitate deplina de exercitiu;
b) are studii superioare;
c) are o vechime in munca de cel putin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master in domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere;
d) este apta, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activitati;
e) se bucura de o buna reputatie si nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei;
f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, in conditiile legii, cu exceptia absolventilor de programe postuniversitare de nivel master in domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de mediere;
g) a fost autorizata ca mediator, in conditiile prezentei legi.
(Articolul 7 din Legea nr. 192/2006)
Unde gasim un mediator?
Mediatorii autorizati sunt inscrisi in Tabloul mediatorilor, intocmit de Consiliul de mediere si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Consiliul de mediere are obligatia sa actualizeze periodic si cel putin o data pe an Tabloul mediatorilor si sa il puna la dispozitia celor interesati la sediul sau, al instantelor judecatoresti, al autoritatilor administratiei publice locale, precum si la sediul Ministerului Justitiei si pe pagina de Internet a acestuia.
(Articolul 12 alin. 1 si 3 din Legea nr. 192/2006)

Unde are loc medierea?
Partile aflate in conflict se prezinta impreuna la mediator. In cazul in care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea acceptarii medierii si incheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitatia se transmite prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii textului.
(Articolul 43 alin. 1 din Legea nr. 192/2006)
Cum se desfasoara medierea?
Medierea se bazeaza pe cooperarea partilor si utilizarea, de catre mediator, a unor metode si tehnici specifice, bazate pe comunicare si negociere. Metodele si tehnicile utilizate de catre mediator trebuie sa serveasca exclusiv intereselor legitime si obiectivelor urmarite de partile aflate in conflict. Mediatorul nu poate impune partilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii. Partile aflate in conflict au dreptul sã fie asistate de avocat sau de alte persoane, in conditiile stabilite de comun acord. In cursul medierii partile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispozitie, in conditiile legii.
Sustinerile facute pe parcursul medierii de catre partile aflate in conflict, de persoanele prevazute la art. 52 si la art. 55 alin. (1), precum si de catre mediator au caracter confidential fata de terti si nu pot fi folosite ca probe in cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu exceptia cazului in care partile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atentia persoanelor care participa la mediere in conditiile art. 52 asupra obligatiei de pastrare a confidentialitatii si le va putea solicita semnarea unui acord de confidentialitate.
Daca, pe parcursul medierii, apare o situatie de natura sa afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau impartialitatea mediatorului, acesta este obligat sa o aduca la cunostinta partilor, care vor decide asupra mentinerii sau denuntarii contractului de mediere. Mediatorul are dreptul sã se abtina si sa inchida procedura de mediere, procedand potrivit dispozitiilor art. 56, care se aplica in mod corespunzator. In aceastã situatie mediatorul este obligat sã restituie onorariul proportional cu etapele de mediere neparcurse sau, dupa caz, sa asigure continuarea procedurii de mediere, in conditiile stabilite prin contractul de mediere.
In cazul in care conflictul supus medierii prezinta aspecte dificile sau controversate de natura juridica ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul partilor, poate sa solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv. Atunci cand solicita punctul de vedere al unui specialist din afara biroului sau, mediatorul va evidentia doar problemele controversate, fara a dezvalui identitatea partilor.
Procedura de mediere se inchide, dupa caz:
- prin incheierea unei intelegeri intre parti in urma solutionarii conflictului;
- prin constatarea de catre mediator a esuarii medierii;
- prin depunerea contractului de mediere de catre una dintre parti.
In cazul in care partile au incheiat numai o intelegere partiala, precum si in cazurile prevazute la alin. (1) lit. b) si c), orice parte se poate adresa instantei judecatoresti sau arbitrale competente.
La inchiderea procedurii de mediere, in oricare dintre cazurile prevazute la art. 56 alin. (1), mediatorul va intocmi un proces- verbal care se semneaza de catre parti, personal sau prin reprezentant, si de mediator. Partile primesc cate un exemplar original al procesului-verbal.
Cand partile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, se redacteaza un acord care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata. Intelegerea partilor nu trebuie sa cuprinda prevederi care aduc atingere legii si ordinii publice, dispozitiile art. 2 fiind aplicabile. Intelegerea partilor poate fi afectata, in conditiile legii, de termene si conditii. Intelegerea partilor poate fi supusa verificarii notarului public in vederea autentificarii ori, dupã caz, incuviintarii instantei de judecata, in conditiile prevazute la art. 63.
(Articolele 50-59 din Legea nr. 192/2006)
Se poate renunta la mediere?
In orice faza a procedurii de mediere, oricare dintre partile aflate in conflict are dreptul de a denunta contractul de mediere, incunostintand, in scris, cealalta parte si mediatorul. Mediatorul ia act de denuntarea unilaterala a contractului de mediere si, in cel mult 48 de ore de la data primirii incunostintãrii, intocmeste un proces-verbal de inchidere a procedurii de mediere. Daca una dintre partile aflate in conflict nu se mai prezinta la mediere, fara a denunta contractul de mediere in conditiile alin. (1), mediatorul este obligat sa faca toate demersurile necesare pentru a stabili intentia reala a partii respective si, dupa caz, va continua sau va inchide procedura de mediere.
(Articolul 60 din Legea nr. 192/2006)
Ce avantaje are medierea?
Pentru desfasurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de catre instantele judecatoresti sau arbitrale va fi suspendata la cererea partilor, in conditiile prevazute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila. Cursul termenului perimarii este suspendat pe durata desfasurarii procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere. Cererea de repunere pe rol este scutita de taxa judiciara de timbru.
In cazul in care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, o hotarare, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedura civila. Odata cu pronuntarea hotararii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru platite pentru investirea acesteia.
(Articolele 62 si 63 din Legea nr. 192/2006)
Domenii de activitate:
- Drept civil: Grantuire, Revendicare, Pretentii, Evacuare, Obligatia de a face, Partaje.
- Dreptul familiei: Divort, Partaj bunuri comune, Incredintare minori etc.
- Drept penal: Plangeri prealabile
- Drept comercial: Somatia de plata, Pretentii, revendicare, Evacuare Alte domenii de activitate: - accidente de circulatie :cu avarii usoare, vatamare corporala etc
- litigii ivite intre asociatitiile de proprietari si locatari
- litigii privind protectia consumatorului
- conflicte interetnice (In masura in care nu intra sub incidenta altor institutii)
Medierea este valabila in cazul litigiilor civile, comerciale si din domeniul protectiei consumatorului (privind achizitionarea de produse sau servicii defectuoase, nerespectarea clauzelor contractuale, existenta unor clauze abuzive), al celor de familie si al infractiunilor la plingere prealabila (lovire, vatamare corporala, furt intre soti, abuz de incredere, viol, violare de domiciliu, tulburare de posesie). Ea se poate cere, de exemplu, in probleme vizind succesiunea, raporturile locative sau de vecinatate, continuarea casatoriei, exercitarea drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copiilor si contributia parintilor la intretinerea acestora. Cu alte cuvinte, romanii ii pot spune mediatorului ca nu mai vor sa imparta bunele si relele, iar acesta va trimite intelegerea lor privind desfacerea casatoriei pe masa instantei competente sa pronunte divortul.
Se pot programa medieri pentru toate tipurile de conflicte in care partile accepta dialogul ca modalitate de clarificare a intereselor in scopul ajungerii la o intelegere comuna.
Biroul dispune de logistica si spatiul necesar-corespunzator respecatarii principiului confidentialitatii, primirii clientilor si desfasurarii sedintelor de mediere,detinand un patrimoniu afectat exclusiv activitatii de mediere Medierea economiseste timp si bani.
Comparativ cu un proces clasic in fata instantelor de judecata, medierea este mult mai rapida si mai ieftina, practic, va puteti solutiona singuri problema intr-o singura sesiune de mediere, teoretic chiar si intr-o zi, sau cateva ore.
Ziua si ora la care se va desfasura medierea se fixeaza in functie de timpul si dorinta dvs., nimeni nu va impune o anumita zi sau ora. Medierea pleca de la premiza ca partiel aflate in conflict nu sunt adversari.
Partile aflate la mediere nu sunt in primul rand adversari, ci persoane care incearca sa gaseasca o solutie a problemei lor.

Politica de onorarii are in vedere:
- natura,noutatea si dificultatea obictului conflictului;
- importanta intereselor in cauza;
- timpul acordat de mediator sedintelor de mediere;
- avantajele si rezultatele obtinute pentru profitul partilor etc.
- starea materiala a partilor
Onorariul va di suportat de catre parti in mod egal, daca acestea nu au convenit altfel.
Cheltuielile efectuate in detrimentul medierii vor fi suportate de catre parti (posta, telefon, fax, mijloace de transport etc.)
(Articolul 45, partea finala din Legea nr. 192/2006)