Ghidul onorariilor minimale ce vor intra in vigoare incepand cu 01 ianuarie 2021


20 Iulie 2020

UNBR a adoptat, în data de 18.07.2020, Tabloul onorariilor minimale, care va întra în vigoare din 01.01.2021, conform minutei ședințelor din 17-18 iulie 2020, publicată de UNBR.


Art.I. Onorariile minimale sunt următoarele:

A. IN MATERIE CIVILA/CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL si NECONTENCIOS
1. Activitati si cereri cu caracter necontencios
1.1. Notificari / adrese / corespondenta – onorariu orar, dar nu mai puţin de lei; 330 lei
1.2. Activitati de obtinere a apostilarii actelor / traduceri legalizate – 330 lei
1.3. As i s tar e sau r epr ezentar ea par tii la mediere/conciliere/negociere - onorariu orar sau 440 lei sedinta;
1.4. Asistarea/reprezentarea partii in fata institutiilor publice (altele decat instante / parchete / politie) sau altor persoane de drept privat-; 440 lei
1.5. Cereri de stramutare – 440 lei;
1.6. Cereri de recuzare 330 lei;
1.7. Consultatiile juridice, Redactare de acte juridice tranzactii/contracte civile / acte aditionale / statute si acte constitutive pentru infiintarea unor persoane juridice – onorariu orar, dar mai putin de 440 lei;
1.8. Activitatile de atestare prevazute la art.3 lit.c,d din Legea 51/1995 220 lei;
1.9. Activitatile prevazute la art.3 lit.g,h din Legea 51/1995–1 % din valoare, dar nu mai putin de 220 lei;
1.10. Activitatile prevazute la art.3 lit.i1 din Legea 51/1995–440 lei.
2. Activitati contencioase
2.1. Actiuni/cereri cu caracter special cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărţii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură
2.1.1. cererile privind ordonanţa de plată, prevăzută de titlul IX al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă - 50 % din onorariul prevazut la pct.2.2, nu mai putin de 660 lei;
2.1.2. cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluţionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă - 1.540 lei;
2.1.3. cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială - 1540 lei;
2.1.4. cereri de reexaminare; cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru - 440 lei.
2.1.5. Cereri posesorii
2.2. Acţiuni şi cereri evaluabile în bani:
2.2.1. până la valoarea de 5.000 lei - 660 lei;
2.2.2. între 5.001 lei şi 25.000 lei – 5 % din valoarea litigiului, insa nu mai putin de 880 lei;
2.2.3. între 25.001 lei şi 100.000 lei – 4 % din valoarea litigiului insa nu mai putin de 1800 lei ;
2.2.4. între 100.001 lei şi 250.000 lei -3 % din valoarea litigiului insa nu mai putin de 4000 lei;
2.2.5. peste 250.000 lei – 2 % din valoarea litigiului insa nu mai putin de 7500 lei.
2.2.6 peste 1 000 000 1 % din valoarea litigiului dar mai putin de 20 000 lei
Sunt actiuni evaluabile in bani si se vor aplica onorariile stabilite mai sus urmatoarelor categorii de actiuni:
a) cereri in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic civil patrimonial;
b) privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial;
c) prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora;
d) actiunile posesorii;
e) actiuni petitorii - actiunile care au ca obiect un dezmembramant al dreptului de proprietate;
i) actiuni avand ca temei plata nedatorata/imbogatire fara just temei;
j) actiuni in declararea simulatiei unui act juridic;
k) actiuni potrivit Legea 10/2001 ; Legea 290/2003.
l) cereri si actiuni privind legislatia fondului funciar;
m) cereri si actiuni privind materia exproprierilor
n) cereri si actiuni materia uzucapiunii
o) cereri si acţiuni privind despagubiri materiale/morale
2.3. Actiunile/cererile cu caracter nepatrimonial:
2.3.1. Cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept nepatrimonial - 1760 lei;
2.3.2. Cereri in anularea sau in constatarea nulitatii unui act juridic nepatrimonial - 1760 lei;
2.3.3. Cereri care privesc dreptul de folosinta a bunului inchiriat sau arendat, daca acestea nu privesc si plata anumitor sume de bani- 1760 lei;
2.3.4. Actiunile in granituire - 2200 lei .
2.3.5. Cereri privind masuri asiguratorii luate pe cala separata – 1100 lei
2.3.6. Cereri de suspendare a executarii efectelor hotararilor judecatoresti – 1100 lei.
2.4. In materia executarii silite:
2.4.1. asistenta, reprezentare in procedura executarii silite executarii silite cu caracter patrimonial cand obiectul contestatiei vizeaza titlul executoriu, altul decat hotarare judecatoreasca – se aplica onorariul de la pct.2.2;
2.4.2. asistenta, reprezentare in procedura executarii silite executarii silite cu caracter nepatrimonial sau cand titlul executoriu il reprezinta o hotarare judecatoreasca – 1760 lei;
2.4.5. cereri de suspendare a executarii silite, respectiv a executarii provizorii - 880 lei;
2.4.6 cererile de intoarcere a executarii silite - 2200 lei.
2.5. Actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie :
2.5.1. pentru cererea de divort fara minori - 1760 lei;
2.5.2. pentru cererea de divort cu minori - 2200 lei;
2.5.3. pentru cererile care nu sunt accesorii cererii de divort si care au ca obiect: stabilirea locuintei copilului, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor, dreptul parintelui sau al altor persoane decat parintii de a avea legaturi personale cu copilul, locuinta familiei 1540 lei;
2.5.4. tutela, curatela - 1540 lei ;
2.5.5. punere sub interdictie - 1540 lei;
2.5.6. tagada paternitatii - 2200 ;
2.5.7. asistare /reprezentare adoptie - 2640lei.
2.6. In materia contenciosului administrativ
2.6.1. redactare plangere prealabila administrativa - 1540 lei;
2.6.2. actiune contencios administrativ - 2200 lei;
2.6.3. suspendare act administrative pe art.14 din Legea 554/2014 - 1760 lei;
2.6.4. redactare contestatie executare act administrativ fiscal - 1760 lei;
2.6.5. actiune contestatie act administrativ fiscal - 2640lei;
2.6.6. suspendare act administrativ fiscal - 2200 lei;
2.6.7. cereri, contestatii privind achizitiile publice in fata CNSC2200 lei;
2.6.8. plangere impotriva deciziilor CNSC – 2640 lei .
2.6.9 In situatia in care exista capat de cerere cu caracter patrimonial – se vor aplica prevederile art.2.2
2.7 . Actiunile, cererile, obiectiunile, contestatiile introduse la instantele judecatoresti in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare
2.7.1. cereri de deschidere a procedurii de insolventa – 880 lei;
2.7.2. asistenta, reprezentare procedura insolventa fond –220 lei/termen;
2.7.3. contestatii si cereri in procedura insolventei – 1540 lei. retragere, dizolvare, anulare hotarare AGA - 2640 lei.
2.8. In materie contraventionala
2.8.1. plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei – 1100 lei.
2.9. Actiunile si cererile in materie de carte funciara – 1540 lei;
2.10 Actiuni si cereri in materia societatilor comerciale privind L31/1990 si alte legi speciale;
a) cereri de interventie inregistrare acte/mentiuni ONRC - 1540 lei;
b) plangere impotriva rezolutiei Directorului ONRC – 1540 lei .
c) actiuni privind excluderea, retragere, dizolvare, anulare hotarare AGA - 2640 lei.
2.11. Cererile privind litigiile de munca si drepturi si obligatii cu caracter social:
2.11.1. contestatii impotriva deciziilor emise cu privire la incheierea, executarea , modificarea si inceterea CIM – 2200 lei;
2.11.2. stabilirea si plata pensiilor, precum si alte drepturi prevazute prin sistemele de asigurari sociale - 1540 lei;
2.11.3. stabilirea si plata ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin, a ajutorului social, a alocatiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati si a altor forme de protectie sociala prevazute de lege - 1100 lei.

B. IN MATERIE PENALA
1. Consultaţii juridice, prestatii ocazionale si/sau redactarea unor acte
1.1. Consultatie juridica/studiere dosar in materie penala - onorariu orar;
1.3. Consultaţie juridica acordata la grefa/vorbitor; onorariu orar majorat cu 50 %
1.6. Formularea unui act de sesizare, fara a calcula si constituirea de parte civila – 660 lei;
1.7. Formularea constituirii de parte civila – se vor aplica prevederile pct.1 lit.A 2.2;
1.8. Formularea ocazionala a unor sesizari, contestatii sau cereri – 660lei;
1.9. Reprezentare in contestatii privind masurile asiguratorii pentru alti subiecti procesuali – 2% din valoarea bunului indisponibilizat, dar nu mai putin de 2100 lei.
2. Urmarirea penala
Onorariile minime pentru activitatile desfasurate in cursul urmaririi penale, inainte de aplicarea principiilor prevazute in in articolele urmatoare, cu precizarea ca in cazul redeschiderii urmaririi penale se percep din nou, sunt urmatoarele:
2.1. Asistenta/reprezentarea juridica generala (care include si acopera activitatile si onorariile prevazute in dispozitiile 2.3., 2.4.) in fata organelor de urmarire penala - 2200 lei/pentru fiecare subiect procesual sau fiecare parte;
2.2. Formularea unei cereri, excepţii, plangeri, a unui memoriu sau a oricarui alt act – 440 lei;
2.3. Participarea la efectuarea actelor de urmarire penala – 220 lei per activitate;
2 . 4 . Asistenta / reprezentare a juridica a subiectilor procesuali/partilor in cursul medierii sau impacarii ori in vederea tranzactionarii, inclusiv in ceea ce priveste plata debitelor fiscale sau cu natura asemanatoare – 660 lei;
2.5. Formularea unei cereri de initiere a acordului de recunoastere a vinovatiei – 440 lei;
2.6. Asistenta/reprezentarea juridica a inculpatului in fata procurorului in cursul acordului de recunoastere a vinovatiei – 660 lei;
2.7. Asistenta juridica in fata judecatorului de drepturi si libertati, per fiecare sesizare – 660 lei;
2.8. Formularea plangerilor impotriva ordonantei de clasare – 660 lei fiecare, in ipoteza in care procurorul ierarhic superior nu admite plangerea cu care a fost sesizat;
2.9. Asistenta/reprezentarea juridica in fata judecatorului de camera preliminara in plangerea impotriva solutiei – 660 lei;
2.10. Asistenta/reprezentarea juridica in fata judecatorului de camera preliminara in procedura confirmarii la renuntarea la urmarirea penala – 660 lei;
2.11. Asistenta/reprezentarea juridica in fata judecatorului de camera preliminara in alte proceduri (Titlul IV Capitolele V, VII - IX) – 660 lei;
2.12. Formularea contestatiei privind durata procedurii – 660 lei;
2.13. Asistenta/reprezentarea juridica in fata judecatorului de drepturi si libertati in contestatiei privind durata procedurii – 660 lei;
2.14. Asistare/reprezentarea juridica a inculpatului in fata instantei in procedura acordului de recunoastere a vinovatiei – 660 lei;
3. Camera preliminara
Onorariile minime pentru activitatile desfasurate in cursul camerei preliminare, inainte de aplicarea regulilor prevazute in art.I, sunt urmatoarele:
3.1. Formularea cererilor si/sau exceptiilor – 660 lei;
3.2. Asistenta juridica la verificarea legalitatii masurii preventive, per verificare – 660 lei;
3.3. Asistenta sau reprezentarea juridica in dezbateri – 660 lei;
3.4. Declararea contestatiilor – 220 lei fiecare;
3.5. Motivarea contestatiei impotriva solutiei date camereri preliminare – 880 lei
3.6. Asistenta sau reprezentarea juridica in dezbaterile din contetatiei impotriva solutiei date camereri preliminare – 880 lei.
4. Fondul cauzei
Onorariile minime pentru activitatile desfasurate in cursul fondului, inainte de aplicarea regulilor prevazute in articolele urmatoare, sunt urmatoarele:
4.1. Formularea in scris a unei cereri, exceptii, plangeri sau a unui memoriu (altele decat cele vizand aplicarea procedurii simplificate) – 440 lei;
4.2. Declararea contestatiilor – 220 lei fiecare;
4.3. Asistenta/reprezentarea juridica a partilor in procedura simplificata, fara schimbarea incadrarii sau repunerea cauzei pe rol – 660 lei;
4.4. Formularea concluziilor scrise in procedura simplificata, vizand latura penala a cauzei – 660 lei;
4.5. Formularea concluziilor scrise in procedura simplificata, vizand ambele laturi ale cauzei – 660 lei;
4.6. Formularea concluziilor scrise in procedura simplificata, in contextul schimbarii incadrarii sau al repunerii pe rol– onorariile de mai sus, majorate cu 220 lei;
4.7. Asistenta/reprezentarea juridica a partilor in procedura simplificata, in contextul schimbarii incadrarii sau al repunerii cauzei pe rol – 1000 lei;
4.8. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in procedura comuna, fara constituire de parte civila – 1540 lei, dar nu mai putin de 440 lei per termen;
4.9. Formularea concluziilor scrise in procedura comuna, fara constituire de parte civila – 660 lei;
4.10. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in procedura comuna, vizand ambele laturi ale cauzei – 2200 lei, dar nu mai putin de 660 lei per termen;
4.11. Formularea concluziilor scrise in procedura comuna, vizand ambele laturi ale cauzei – 1000 lei;
4.12. Prestatiile pentru alti subiecti procesuali – jumatate din onorariul perceput partilor.
5. Apel
Onorariile minime pentru activitatile desfasurate in cursul apelului, inainte de aplicarea regulilor prevazute in art.VII, sunt urmatoarele:
5.1. Motivarea apelului, incluzand studierea dosarului – egal cu onorariul aferent formularii concluziilor scrise pentru cei care isi continua mandatul sau egal cu suma dintre onorariul aferent formularii concluziilor scrise si onorariul aferent studierii dosarului, daca nu a fost perceput anterior;
5.2. Formularea in scris a unei cereri, exceptii, plangeri sau a unui memoriu (altele decat motivele de apel) – 660 lei;
5.3. Asistenta/reprezentarea juridica a partilor in procedura simplificata, fara schimbarea incadrarii sau repunerea cauzei pe rol – 880 lei;
5.4. Asistenta/reprezentarea juridica a partilor in procedura simplificata, in contextul schimbarii incadrarii sau al repunerii cauzei pe rol – 1540 lei;
5.5. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in procedura comuna, fara constituire de parte civila – 1760 lei, dar nu mai putin de 660 lei per termen;
5.6. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in procedura comuna, vizand ambele laturi ale cauzei – 2640 lei, dar nu mai putin de 660 lei per termen;
5.7. Formularea concluziilor scrise – onorariile stabilite pentru fiecare ipoteza a fondului, majorate cu 220 lei fiecare;
6. Caile extraordinare de atac
Onorariile minime pentru activitatile desfasurate in cursul cailor extraordinare de atac, inainte de aplicarea regulilor prevazute in art.VII, sunt urmatoarele:
6.1. Motivarea caii extraordinare de atac, incluzand studierea dosarului – egal cu onorariul aferent formularii motivelor de apel pentru cei care isi continua mandatul sau egal cu suma dintre onorariul aferent formularii motivelor de apel si onorariul aferent studierii dosarului, daca nu a fost perceput anterior;
6.2. Asistenta/reprezentarea juridica a partii – jumatate din onorariul aferent motivarii, dar nu mai putin de 660 lei per termen.
7. Executarea hotararilor penale si legile speciale de executare
Onorariile minime pentru activitatile desfasurate in cursul executarii hotararilor penale:
7.1. Formularea contestatiei la executare – 660 lei;
7.2. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in contestatia la executare – 880 lei;
7.3. Formularea cererii de liberare conditionata – 660 lei;
7.4. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in cererile de liberare conditionata - 660 lei;
7.5. Formularea cererilor privind regimul de executare, plangerilor impotriva masurilor si altele asemanatoare - 440 lei;
7.6. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in cererile privind regimul de executare, plangerile impotriva masurilor si altele asemanatoare - 660 lei;
7.7. Formularea cererilor privind obligatiile din continutul supravegherii - 440 lei;
7.8. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in cererile privind obligatiile din continutul supravegherii - 660 lei;
7.9. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in cererile privind revocarea suspendarii sub supraveghere - 660 lei;
7.10. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in executarea chetuielilor judiciare sau a altor dispozitii - 440 lei;
7.11. Declararea cailor de atac –220 lei.
8.Reabilitarea
Onorariile minime pentru activitatile desfasurate in privinta reabilitarii:
8.1. Formularea cererii de reabilitare – 660 lei;
8.2. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in cereri de reabilitare - 880 lei;
8.3. Declararea contestatiei – 220 lei.
9. Asistenta judiciara internationala in materie penala
Onorariile minime in privinta asistentei judiciare internationale sunt:
9.1. Consultatia juridica – 660 lei
9.2. Asistenta si/sau reprezentarea partilor – 1320 lei.
10. In situatia in care un client solicita angajarea serviciilor avocatiale pentru o faza procesuala(urmărire penala, camera preliminara, sau fond, cai de atac) onorariul minimal ar trebui sa fie stabilit la o valoarea nu mai mica de 2200 de lei.
11. In raport de complexitatea cauzei, numărul de părţi implicate onorariul poate fi majorat cu pana la 100 %

C.
1. In stabilirea onorariilor forfetare sa pornit de la premisa cuantumului unui onorariu orar evaluat la 220 lei/ora
2. Fixarea onorariilor periodice stabilite in suma forfetara conform art.129 al.5 din Statutul profesiei – 2200 lei
3. Onorariul de succes se va fixa pornind de la minim 100 % din cuantumul onorariului fix
Art.II
Onorariile minimale sunt stabilite in considerarea contractarii cu persoane fizice. Atunci cand clientul cu care se contracteaza este o persoana juridica sau o societate fara personalitate juridica ori o persoana fizica autorizata, onorariile minime calculate potrivit regulilor enuntate in continuare se pot majora cu un procent de
pana la 100%.
Art.III
In considerarea sporirii naturale a complexitatii cauzei si a frecventei solicitarilor de asistenta, onorariile minimale se pot majoracu pana la 100% atunci cand in privinta clientului se formuleaza in aceesi cauza cererei incidentale, aditionale sau accesorii(de ex. masuri asiguratorii, cereri de suspendare, propuneri de adoptarea a masurilor preventive sau de siguranta).
Art.IV
Onorariile minimale privind intampinarea, interventiile, cererile reconventioanale, cererile de chemare in garantie, aratarea titulararului dreptului se taxeaza cu onorariul minim prevazut pentru cererile principale.
Art.V
Onorariile aferente activitatilor exercitate in cursul cailor ordinare sau extraordinare de atac se pot majora cu pana la 100% fata de cele stabilite pentru activitatea anterioara actelor procesuale astfel atacate;
Art.VI
Onorariile minimale pentru activitatile si actiunile desfasurate in materia arbitrajului comercial, se vor fixa luandu-se ca baza onorariile similare prevazute pentru cererile si actiunile introduse la instantele judecatoresti.
Art.VII
In cazul cererilor de chemare in judecata sau a capetelor de cerere cu caracter patrimonial care nu sunt cuprinse in prezentul tablou, se va face aplicarea art.2.2.
Onorariile minimale pentru activitatile care nu sunt cuprinse in prezentul tablou, se vor fixa luandu-se ca baza onorariile prevazute pentru prestaţii avocatiale similare.
Art.VIII
Onorariile minimale prevăzute in prezentul tablou sunt brute si nu conţin TVA.
Art.IX
Onorariile minimale de recomandare din prezentul tablou sunt stabilite avand in vedere o medie a timpului alocat pentru fiecare activitate sub forma unui onorariu forfetar. Aceasta modalitate de determinare nu exclude posibilitatea ca avocatii sa stabilească pentru activităţile pe care le prestează onorarii prin raportare la
onorariul orar.

    Legea 136/2020 a carantinării şi izolării intră de azi în vigoare. În ce condiții se instituie.
    Legea a fost publicată, sâmbătă, în Monitorul Oficial, după ce a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis. Această lege reglementează unele măsuri necesare în domeniul sănătăţii publice cu caracter temporar, în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, pentru prevenirea introducerii şi li...
citeste mai mult
    Ghidul onorariilor minimale ce vor intra in vigoare incepand cu 01 ianuarie 2021
    UNBR a adoptat, în data de 18.07.2020, Tabloul onorariilor minimale, care va întra în vigoare din 01.01.2021, conform minutei ședințelor din 17-18 iulie 2020, publicată de UNBR. Art.I. Onorariile minimale sunt următoarele: A. IN MATERIE CIVILA/CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL si NECON...
citeste mai mult
    CCR. Dispozițiile art.164 alin. (1) din Codul civil sunt neconstituționale
    Joi, 16 iulie 2020, Plenul Curții Constituționale s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.164 alin.(1) din Codul civil, care au următorul cuprins: „Persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei ori debi...
citeste mai mult
    DECIZIA CCR nr. 458 / 25 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a unor măsuri aferente instituirii carantinei
    CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii Decide: Admite excepția de neconstituționalitate formulată de Avocatul Poporului și constată că dispozițiile art.25 alin.(2) teza a doua din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art.8 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guve...
citeste mai mult
    Sancțiunea aplicabilă în cazul introducerii de mai multe ori a aceleiași cereri de chemare în judecată
    Inroducerea aceleiași cereri de chemare în judecată de 4 ori, fiecare cerere fiind anulată în condițiile art. 200 din Codul de procedură civilă, reprezintă o exercitare cu rea-credință a dreptului de sesizare a instanței, situație care impune aplicarea unei amenzi judiciare, potrivit art. 187 ali...
citeste mai mult
    CJUE. Dreptul la concediul anual plătit neefectuat pentru perioada cuprinsă între concedierea nelegală și reintegrarea în funcție
    Un lucrător are dreptul, pentru perioada cuprinsă între concedierea sa nelegală și reintegrarea sa în funcția deținută anterior, la concediu anual plătit sau, la încetarea relației sale de muncă, la o indemnizație compensatorie pentru un astfel de concediu neefectuat. Atunci când lucrătorul, în ...
citeste mai mult
    Condițiile înscrierii unei fapte în cazierul fiscal
    Prevederile art. 4 alin. (1) din O. G. nr. 39/2015 statuează că “în cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice și al entităților fără personalitate juridică se înscriu informații privind faptele sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum și cele care p...
citeste mai mult
    CCR. Excepție de neconstitutionalitate privind art. 146^1 CPP, admisa
    În ziua de 23 iunie 2020, Plenul Curții Constituționale s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.146^1 din Codul de procedură penală, cu denumirea marginală Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane. În urma deliberărilor, Curtea Con...
citeste mai mult
    Modificările aduse CP în materia liberării condiționate, la CCR
    La data de 18.06.2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis sesizarea Curţii Constituţionale a României pentru controlul constituţionalităţii, înainte de promulgare, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (PLx 286/2018). Potrivit legii, nu benef...
citeste mai mult
    C.C.R. A DESFIINTAT OBLIGATIVITATEA MEDIERII
    Lovitura extrem de dura pentru mediatori. Curtea Constitutionala a decis azi că sunt neconstituţionale dispoziţiile care prevăd că părţile sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, precum şi respingerea, în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii, a ...
citeste mai mult
    Noua Lege “europeana” pentru IMM-urile din Romania
    In data de 8 aprilie 2014, la doar o luna de la preluarea mandatului de Ministru al Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Mediului de Afaceri si Turismului de catre domnul Florin Nicolae Jianu, modificarile la Legea IMM-urilor au fost adoptate de Camera Deputatilor cu 318 voturi “pentru” si 0 “im...
citeste mai mult
    NIVELUL ACCIZEI LA TIGARETE S-A MAJORAT DE LA 1 APRILIE 2014
    In perioada 1 aprilie 2014 – 31 martie 2015, acciza specifica la tigarete va fi de 59,77 euro/1.000 de tigarete, fata de 56,71 euro/1.000 de tigarete in prezent, determinata pe baza pretului mediu ponderat de vanzare cu amanuntul din 2013, iar acciza ad valorem va scadea de la 19% la 18%. C...
citeste mai mult
    NOI MODIFICARI LEGISLATIVE PENTRU ZILIERI
    Incepand cu 17 iunie 2014 tariful pe ora al zilierului nu poate fi mai mic decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Astfel, prevederea din actuala reglementare potrivit careia remuneratia bruta nu poate depasi 10 lei/ora nu isi va mai gasi aplicabilit...
citeste mai mult
    BLOCAREA CONTURILOR DE CATRE FISC – POSIBILA DOAR CU O COMUNICARE PREALABILA
    Noile reglementari prevazute in OUG nr. 8/2014 stabilesc ca pentru stingerea creantelor fiscale, Fiscul va putea pune poprire pe conturile bancare ale contribuabilor doar la implinirea termenului de 30 de zile de la data la care au comunicat acest lucru contribuabililor. Aceasta masura a...
citeste mai mult
    S-AU REDUS DOBANZILE DE INTARZIERE PENTRU NEACHITAREA LA TIMP A TAXELOR
    Incepand cu 1 martie 2014 dobanzile de intarziere pentru neachitarea la timp a taxelor s-au redus la 0,03% pentru fiecare zi de intarziere, de la 0,04% cat era pana in prezent. Penalitatea de 0.02% pentru fiecare zi de intarziere a ramas in vigoare. Cadru legal: OUG nr. 8/2014 publica...
citeste mai mult
Legislatie1.pdf
cuprinde detalii despre Legea nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
Legislatie2.pdf
cuprinde detalii despre Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator