Noua Lege “europeana” pentru IMM-urile din Romania


15 Aprilie 2014

In data de 8 aprilie 2014, la doar o luna de la preluarea mandatului de Ministru al Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Mediului de Afaceri si Turismului de catre domnul Florin Nicolae Jianu, modificarile la Legea IMM-urilor au fost adoptate de Camera Deputatilor cu 318 voturi “pentru” si 0 “impotriva”.

Aceste modificari aduse Legii 346/2004, cunoscuta ca Legea IMM-urilor, au drept scop transpunerea in legislatia romaneasca a celor 10 principii prevazute de initiativa Comisiei Europene “Small Business Act”(SBA). Masurile de operationalizare a acestor principii sunt menite sa confere valoare adaugata mediului de afaceri la nivel comunitar. Principalul scop al acestei noi masuri legislative este de a asigura sanse egale tuturor IMM-urilor si a ameliora cadrul juridic si administrativ pe intreg teritoriul UE.
Modificarea Legii nr. 346/2004 va avea ca principale rezultate:
Implementarea integrala a principiilor SBA si masuri de operationalizare a acestora, evitand astfel discriminarea IMM-urilor din Romania, comparativ cu IMM-urile din tarile in care SBA se aplica.
Principalele prevederi:
1.Testul IMM se efectueaza de catre initiatorul actului normativ, inainte de demararea procesului de avizare a acestuia si consta in efectuarea unui sondaj cu privire la potentialele efecte generate in activitatea intreprinderilor mici si mijlocii la introducerea noilor reglementari. Evaluarea rezultatelor Testului IMM, trebuie sa conduca la identificarea corectiilor care se impun in definitivarea proiectului de act normativ. Cu aceasta ocazie, devine obligatorie consultarea organizatiilor reprezentative ale intreprinderilor mici si mijlocii privind continutul proiectelor de acte normative, al analizelor de impact si a Testului IMM.
2.Dispozitii speciale referitoare la achizitiile publice in cazul IMM-urilor care subcontracteaza parti din contracte. Va exista obligatia includerii de prevederi privind termenele si modalitatea de plata a subcontractantilor. In acest fel, se va evita amanarea platilor de catre primii contractori a celor care presteaza (subcontractanti) in mod efectiv lucrarile sau livreaza bunurile, in majoritatea cazurilor fiind IMM-uri. Acestea vin in completarea dispozitiilor care dispun ca IMM-urile beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii.
3.Asigurarea a 0,4% din PIB.

4.Principiul numarului constant, insemnand ca introducerea unor noi sarcini administrative (obligatii de raportare/conformare) pentru intreprinderi mici si mijlocii trebuie sa aiba loc simultan cu eliminarea unor sarcini deja existente. Definirea tuturor regulilor s-a realizat prin respectarea principiului “Ganditi mai intai la scara mica”.
5.Asigurarea premiselor necesare pentru operationalizarea in Romania a strategiei UE 2020 privind construirea economiei inteligente, sustenabile si inclusive. Prin completarile introduse, se va acorda sprijin intreprinderilor mici si mijlocii prin facilitarea accesului la fondurile externe nerambursabile, prin proiectarea si implementarea unor programe destinate IMM-urilor, precum:
* fond de microfinantare a IMM-urilor axat pe dezvoltarea spiritului antreprenorial, inovare de varf si introducerea noilor tehnologii;
* programe speciale de cercetare, dezvoltare si consultanta privind managementul, marketingul, networkingul, investitiile in IMM-uri, in vederea furnizarii de solutii pragmatice pentru cresterea functionalitatii si performantelor firmelor pe piata interna si internationala;
* fond pentru cofinantarea realizarii de produse ecologice:
* fond pentru minigranturi pentru microintreprinderi;
program pentru organizarea in fiecare regiune a tarii, a unor clustere inovative, focalizate pe produse pentru export, finantate din fonduri europene, care sa valorifice si conditiile specifice fiecarei zone;
fond capital de risc in vederea finantarii infiintarii de start-up-uri inovative.
6.Asigurarea dezvoltarii continue a sistemului educational de promovare a culturii si competentelor antreprenoriale prin sprijinirea parteneriatului intre mediul de afaceri si sistemul educational in organizarea de cursuri de formare antreprenoriala si profesionala.
7.Prin asigurarea cadrului legal, se creeaza premisele pentru acordarea de stimulente pentru crearea de locuri de munca. In acest sens, se va pune in evidenta in mai mare masura potentialul IMM-urilor de a contribui la cresterea gradului de ocupare, avand in vedere ca:
a. in Romania, in jur de 60% din numarul de salariati din economie lucreaza in cadrul IMM-urilor (aproximativ 2,5 milioane angajati in peste 700.000 de IMM-uri) si
b. IMM-urile creeaza cele mai multe noi locuri de munca in economia Romaniei.
8.Pentru facilitarea accesului IMM-urilor la informatie, legea prevede centralizarea informatiilor privind toate programele si masurile de sustinere aplicabile IMM-urilor, implementate de diferite autoritati publice, inclusiv cele din Fonduri structurale, reducerea considerabila a efortului acestora de documentare, contribuind substantial la informarea lor privind sursele pentru sustinerea sectorului IMM-urilor.

Modificarile Legii nr.346/2004 asigura cadrul legal si sunt in acord cu cele 10 principii si masurile prevazute pentru operationalizarea acestora de catre statele membre, prin initiativa Comisiei “Small Business Act for Europe”– COM (2008) 394 final, precum si prin Programul de Guvernare.
Modificarile legii pot fi gasite pe site-ul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism www.imm.gov.ro.
Noua Lege IMM in cifre:
* Diversificarea surselor de finantare pentru programele destinate IMM-urilor, pentru asigurarea a 0,4% din PIB;
* Impact asupra a peste 700.000 de IMM-uri;
* 60% din numarul de salariati din economie (aproximativ 2,5 milioane angajati intra sub incidenta modificarilor noii legi).
Sursa: www.immromania.ro

    Legea 136/2020 a carantinării şi izolării intră de azi în vigoare. În ce condiții se instituie.
    Legea a fost publicată, sâmbătă, în Monitorul Oficial, după ce a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis. Această lege reglementează unele măsuri necesare în domeniul sănătăţii publice cu caracter temporar, în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, pentru prevenirea introducerii şi li...
citeste mai mult
    Ghidul onorariilor minimale ce vor intra in vigoare incepand cu 01 ianuarie 2021
    UNBR a adoptat, în data de 18.07.2020, Tabloul onorariilor minimale, care va întra în vigoare din 01.01.2021, conform minutei ședințelor din 17-18 iulie 2020, publicată de UNBR. Art.I. Onorariile minimale sunt următoarele: A. IN MATERIE CIVILA/CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL si NECON...
citeste mai mult
    CCR. Dispozițiile art.164 alin. (1) din Codul civil sunt neconstituționale
    Joi, 16 iulie 2020, Plenul Curții Constituționale s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.164 alin.(1) din Codul civil, care au următorul cuprins: „Persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei ori debi...
citeste mai mult
    DECIZIA CCR nr. 458 / 25 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a unor măsuri aferente instituirii carantinei
    CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii Decide: Admite excepția de neconstituționalitate formulată de Avocatul Poporului și constată că dispozițiile art.25 alin.(2) teza a doua din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art.8 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guve...
citeste mai mult
    Sancțiunea aplicabilă în cazul introducerii de mai multe ori a aceleiași cereri de chemare în judecată
    Inroducerea aceleiași cereri de chemare în judecată de 4 ori, fiecare cerere fiind anulată în condițiile art. 200 din Codul de procedură civilă, reprezintă o exercitare cu rea-credință a dreptului de sesizare a instanței, situație care impune aplicarea unei amenzi judiciare, potrivit art. 187 ali...
citeste mai mult
    CJUE. Dreptul la concediul anual plătit neefectuat pentru perioada cuprinsă între concedierea nelegală și reintegrarea în funcție
    Un lucrător are dreptul, pentru perioada cuprinsă între concedierea sa nelegală și reintegrarea sa în funcția deținută anterior, la concediu anual plătit sau, la încetarea relației sale de muncă, la o indemnizație compensatorie pentru un astfel de concediu neefectuat. Atunci când lucrătorul, în ...
citeste mai mult
    Condițiile înscrierii unei fapte în cazierul fiscal
    Prevederile art. 4 alin. (1) din O. G. nr. 39/2015 statuează că “în cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice și al entităților fără personalitate juridică se înscriu informații privind faptele sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum și cele care p...
citeste mai mult
    CCR. Excepție de neconstitutionalitate privind art. 146^1 CPP, admisa
    În ziua de 23 iunie 2020, Plenul Curții Constituționale s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.146^1 din Codul de procedură penală, cu denumirea marginală Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane. În urma deliberărilor, Curtea Con...
citeste mai mult
    Modificările aduse CP în materia liberării condiționate, la CCR
    La data de 18.06.2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis sesizarea Curţii Constituţionale a României pentru controlul constituţionalităţii, înainte de promulgare, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (PLx 286/2018). Potrivit legii, nu benef...
citeste mai mult
    C.C.R. A DESFIINTAT OBLIGATIVITATEA MEDIERII
    Lovitura extrem de dura pentru mediatori. Curtea Constitutionala a decis azi că sunt neconstituţionale dispoziţiile care prevăd că părţile sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, precum şi respingerea, în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii, a ...
citeste mai mult
    Noua Lege “europeana” pentru IMM-urile din Romania
    In data de 8 aprilie 2014, la doar o luna de la preluarea mandatului de Ministru al Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Mediului de Afaceri si Turismului de catre domnul Florin Nicolae Jianu, modificarile la Legea IMM-urilor au fost adoptate de Camera Deputatilor cu 318 voturi “pentru” si 0 “im...
citeste mai mult
    NIVELUL ACCIZEI LA TIGARETE S-A MAJORAT DE LA 1 APRILIE 2014
    In perioada 1 aprilie 2014 – 31 martie 2015, acciza specifica la tigarete va fi de 59,77 euro/1.000 de tigarete, fata de 56,71 euro/1.000 de tigarete in prezent, determinata pe baza pretului mediu ponderat de vanzare cu amanuntul din 2013, iar acciza ad valorem va scadea de la 19% la 18%. C...
citeste mai mult
    NOI MODIFICARI LEGISLATIVE PENTRU ZILIERI
    Incepand cu 17 iunie 2014 tariful pe ora al zilierului nu poate fi mai mic decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Astfel, prevederea din actuala reglementare potrivit careia remuneratia bruta nu poate depasi 10 lei/ora nu isi va mai gasi aplicabilit...
citeste mai mult
    BLOCAREA CONTURILOR DE CATRE FISC – POSIBILA DOAR CU O COMUNICARE PREALABILA
    Noile reglementari prevazute in OUG nr. 8/2014 stabilesc ca pentru stingerea creantelor fiscale, Fiscul va putea pune poprire pe conturile bancare ale contribuabilor doar la implinirea termenului de 30 de zile de la data la care au comunicat acest lucru contribuabililor. Aceasta masura a...
citeste mai mult
    S-AU REDUS DOBANZILE DE INTARZIERE PENTRU NEACHITAREA LA TIMP A TAXELOR
    Incepand cu 1 martie 2014 dobanzile de intarziere pentru neachitarea la timp a taxelor s-au redus la 0,03% pentru fiecare zi de intarziere, de la 0,04% cat era pana in prezent. Penalitatea de 0.02% pentru fiecare zi de intarziere a ramas in vigoare. Cadru legal: OUG nr. 8/2014 publica...
citeste mai mult
Legislatie1.pdf
cuprinde detalii despre Legea nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
Legislatie2.pdf
cuprinde detalii despre Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator