1. Drept Civil

 • Revendicari in baza legilor speciale (Legea 10/2001, Legea 247/2005 si Legea 1/2009) si pe drept comun [citeste]
 • Uzucapiuni contencioase si necontencioase in baza Codului civil si al DL 115/1938 [citeste]
 • Mosteniri legale sau testamentare [citeste]
 • Contraventii aplicate in baza legilor speciale [citeste]
 • Raspundere civila delictuala si contractuala [citeste]

2. Dreptul Muncii

 • Litigii de munca actiuni si contestatii [citeste]

3. Dreptul Proprietaii Intelectuale

4. Dreptul Familiei

5. Drept Contencios Administrativ si Fiscal

6. Dreptul Comercial

7. Drept Penal

 • Reabilitari judecatoresti si de drept [citeste]
 • Infractiuni contra persoanei [citeste]
 • Infractiuni contra patrimoniului [citeste]
 • Infractiuni contra autoritatii [citeste]
 • Infractiuni care aduc atingere unor activitati de interes public sau altor activitati reglementate de lege [citeste]
 • Infractiuni de fals [citeste]
 • Infractiuni la regimul stabilit pentru anumite activitati economice [citeste]
 • Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala [citeste]
 • Infractiuni prevazute de legi penale speciale [citeste]

Revendicari in baza legilor speciale (Legea 10/2001, Legea 247/2005 si Legea 1/2009) si pe drept comun in baza Codului civil si al DL 115/1938

Cabinetul de Avocat Simbotin Remus si Simbotin Ramona - Brasov va ofera ajutor specializat in apararea dreptului de proprietate care este  conferit si protejat  prin Constitutia tarii si Codul civil in vigoare:

                 -  elaboram si sustinem cereri si actiuni in justitie de retrocedare a imobilelor preluate abuziv de stat;

                - reprezentam interesele persoanelor indreptatite la valorificarea dreptului de proprietate atat in fata autoritatilor publice  competente cat si in fata instantelor judecatoresti; 

                -  redactam si sustinem actiuni in vederea recuperarii dreptului de proprietate.

                Avand in vedere caracterul inalienabil si indivizibil al dreptului de proprietate cat si caracterul exclusiv, orice persoana indreptatita  poate formula o actiune in justitie pentru apararea dreptului sau de proprietate.

                Dreptul de proprietate este, conform Codului civil, dreptul unei persoane de a se bucura si dispune de un lucru in mod exclusiv si  absolut, insa in limitele determinate de lege. In functie de titular si caracteristici, proprietatea poate fi privata sau publica.

                Dreptul de proprietate privata este definit ca dreptul real principal care confera titularului sau atributele de posesie, folosinta si  dispozitie (jus possidendi, jus utendi, jus fruendi, jus abutendi) asupra bunului apropriat in forma privata, atribute care pot fi exercitate  in mod absolut, exclusiv si perpetuu, cu respectarea limitelor materiale si a limitelor juridice. Poate fi titular al dreptului de proprietate  privata atat o persoana fizica, cat si o persoana juridica, inclusiv statul.  

                Posesia (jus possidendi) este dreptul de a stapani bunul. In acest sens este un element de drept, iar nu unul de fapt (care rezulta  din stapanirea concreta a bunului). Folosinta (jus utendi si jus fruendi) cuprinde atat utilizarea bunului, cat si culegerea fructelor  acestuia. Dispozitia (jus abutendi), are doua elemente: dispozitia materiala asupra bunului (in cazul bunurilor corporale (care exprima  posibilitatea de a modifica forma lucrului, a transforma, distruge sau consuma substanta acestuia) si dispozitia juridica (ce exprima  posibilitatea instrainarii in tot sau in parte a dreptului de proprietate). 

                Dreptul de proprietate privata este un drept absolut, exclusiv si perpetuu. Dreptul de proprietate este un drept absolut pentru ca  titularul sau are libertatea oricarei actiuni sau inactiuni in legatura cu bunul sau. Caracterul exclusiv cuprinde doua idei: monopolul  titularului dreptului de proprietate asupra bunului sau si excluderea tertilor, inclusiv a autoritatilor publice, de la exercitarea  prerogativelor proprietatii. In fine, dreptul de proprietate este perpetuu, in sensul ca el dureaza atata vreme cata exista si bunul care  face obiectul dreptului; in plus, dreptul de proprietate nu se stinge prin neuz si nu poate fi pierdut prin interventia prescriptiei extinctive. 

                Limitele exercitarii dreptului de proprietate pot fi materiale sau juridice. Limitele juridice se stabilesc fie prin lege, fie de catre o  instanta judecatoreasca, fie de catre proprietar, printr-un act juridic incheiat de acesta. Ele sunt o modalitate de limitare a exercitiului  absolut al dreptului de proprietate intr-un mod care sa concilieze interesul particular al proprietarului cu cel general sau cu interesele  altor particulari. 

                Dezmembramintele dreptului de proprietate sunt acele drepturi reale detinute asupra unui bun al altei persoane. Ele confera  titularului lor numai o parte din atributele dreptului de proprietate, de regula cel al folosintei bunului. Acestea sunt dreptul de uzufruct,  dreptul de uz, dreptul de abitatie, dreptul de servitute si dreptul de superficie.